خانواده امنیت روانی کودک را تامین می کند

لزوم تجهیز اماکن عمومی به وسایل ایمنی

آموزش ایمن در فضای مجازی به کودکان

چهارشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۸

حادثه همیشه در کمین است و مراکز امدادرسانی کشور اعم از اورژانس، آتش نشانی، اورژانس اجتماعی و نیروی انتظامی روزانه شاهد هزاران تماس برای دریافت کمک هستند. تماس هایی که بعد از حادثه گرفته می شود. زمانی که آسیب وارد شده و اثر خود را گذاشته است. در حالی که آموزش و فرهنگسازی در بخش های مختلف به راحتی می تواند مانع بروز بسیاری از این حوادث شود و همچنین به مردم بیاموزاند چگونه می توانند رفتار کنند تا خود و عزیزانشان را تا جای ممکن از خطرهای مختلف دورنگهدارند یا در مواجه با شرایط پرخطر و حوادث گوناگون چگونه رفتار کنند که عوارض ناشی از حادثه را به کمترین حد برسانند. ایمن خبر تلاش دارد برای نخستین بار پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی جامع در این زمینه باشد. به همین مناسبت همکاران این رسانه روزانه در 4 بخش خانه، خانواده، شهر و سفر به ارایه مطالب آموزنده و اطلاع رسانی از آخرین رخدادهای این حوزه می پردازند.

ایمن خبر در بخش خانه به معرفی راهکارهای ایمن سازی خانه در تمام ابعاد شامل چگونگی انتخاب خانه ایمن، چگونگی ایمن سازی خانه ای که در آن ساکن هستید، چینش ایمن وسایل خانه و.... می پردازد.

در بخش خانواده به یادآوری رفتارهای ایمن در خانواده و بهداشت روان و رفتارهای اجتماعی سالم پرداخته خواهد شد.

ایمن خبر در بخش ایمن در شهر سعی دارد به فرهنگسازی در زمینه رفتارهای مسئولانه شهروندی و وظایفی که هر یک از ما برای ایمن نگه داشتن محیط زندگی شهری خود داریم بپزدارد.

ایمن در سفر هم به عنوان بخش چهارم این رسانه در صدد است تا سفر ایمن در خارج از شهرها یعنی رفتار بی خطر در جاده و طبیعت را آموزش دهد.

امید است ایمن خطر بتواند در راستای اجرای این اهداف، قدمی در حفاظت از جان و مال و زندگی ایرانیان و حفاظت از سرمایه های مادی و معنوی جامعه بردارد.