خانواده امنیت روانی کودک را تامین می کند

لزوم تجهیز اماکن عمومی به وسایل ایمنی

آموزش ایمن در فضای مجازی به کودکان

یکشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

نکات استفاده ایمن از پله برقی

ایمن خبر_ پله برقی ها یکی از مظاهر رفاه شهری است که در بسیاری از ساختمان های تجاری، تفریحی و اداری شهرها نصب شده اند تا مردم با جایگزین کردن آن ها به جای پله های معمولی، آسان تر بین طبقات رفت و آمد کنند و سلامت زانوهایشان را کمتر به خطر بیاندازند. اما واقعیت این است که این وسیبه رفاهی خطرات خود را دارد. کارشناسان خطر پله برقی را 15 برابر آسانسور می دانند. بنابراین برای این که سلامت خود و دیگران را به خطر نیاندازیم لازم نکات ایمنی استفاده درست از پله برقی را بدانیم.

*عجله نکنید به ویژه اگر شلوغ است. اجازه بدهید نفرات جلویی شما به آرامی و اطمینان سوار پله برقی شوند. خودتان هم پیش از سوار شدن به جهت حرکت پله برقی دقت کنید و با احتیاط سوار شوید. هرگز در جهت خلاف حرکت پله برقی راه نروید یا روی پله ها ننشینید.

*پایتان را روی صفحه شانه پله برقی بگذارید، همیشه ابتدا پایتان را انتخاب و سپس با دقت روی پله برقی قدم بگذارید یا از آن خارج شوید. هرگز پایتان را روی لبه پله برقی نکشید و نلغزانید.

*همیشه سمت راست بایستید و سمت چپ را برای کسانی که عجله دارند و قصد دارند در پله ها بالا یا پایین بروند باز بگذارید.

* با دستتان هندریل کنار پله ( دستگیره های متحرک) را بگیرید تا تعادلتان به هم نخورد. هرگز به کناره های پله برقی تکیه نکنید. به روبه رو و در جهت حرکت پله نگاه کنید. سعی کنید به اطراف خم نشوید اگر کودکی همراهتان است او را کنار خود نگهدارید تا مجبور نشوید روی پله برقی برای پیدا کردنش به اطراف بچرخید این کار می تواند باعث بر هم خوردن تعادلتان شود.

* اگر کودکی به همراه دارید با یک دست نرده را گرفته و با دست دیگر دست کودکتان را محکم گرفته و کنار خود نگهدارید. بهتر است کودکتان کمی با کناره پله فاصله داشته باشد. اجازه ندهید کودکتان روی پله برقی بازی کند یا بنشیند چرا که ممکن است لباسش میان پله ها گیر کرده و دچار حادثه شود. کودکان دوست دارند بازی کنند و ممکن است دست یا پایشان در میان پله ها یا کناره های پله برقی فرو کنند . این کار به شدت خطرناک است به آنها اموزش دهید که هرگز این کار را نکنند و تمام مدت مراقبشان باشید.

* از قسمت های متحرک پله برقی فاصله بگیرید، مواظب دستهایتان باشید و به خاطر داشته باشید که بند کفش های شل و باز، پوتین های پلاستیکی و لباس های آویزان مانند چادر ، دامن یا مانتوهای بلند می توانند در قسمت های متحرک پله برقی گیر کنند. پس مراقب لباستان باشید روی پله آن را جمع کنید.

* وقتی روی پله برقی هستید و به انتهای مسیر رسیدید با احتیاط از روی پله برقی خارج شوید و سریع از جلوی مسیر خروجی کنار برویدتا موجب ازدحام نشوید.

*گر کودک کوچکی به همراه دارید یا با کالسکه، ویلچر یا عصا راه می روید یا اشیاء سنگینی مانند کیسه، کیف یا چمدان سنگین به همراه دارید بهتر است از پله برقی استفاده نکنید. در این گونه مواقع آسانسور گزینه مناسب است حتی اگر مجبور باشید زمان بیشتری منتظر رسیدن آن باشید.

*هرگز کیف دستی،کیسه یا جعبه همراهتان را روی پله ها نگذارید.

*همچنین اگر خودتان یا همراهتان با استفاده از پله برقی مشکل دارد یا می ترسید بهتر است به هیچ عنوان از پله برقی استفاده نکنید و سراغ آسانسور بروید.

*روی هندریل( دستگیره های متحرک) پله برقی سوار نشوید و در پله ها به هیچ عنوان ندوید.

* بیشتر پله های برقی دکمه اظطراری دارند که در مواقع خطر می توانید با استفاده از آن پله را خاموش کنید . جای آن را به خاطر بسپارید تا در صورت بروز مشکل بتوانید آن را خاموش کنید یا از دیگران کمک بخواهید که این کار را برایتان انجام دهند.